PAIKKA AUKI

Ilmoita tietoja
Uusi yhteystietorekisteri

Syyskuun 2020 alusta lähtien Paikka auki -ohjelman koordinaatiohanke kerää kaikkien Paikka auki -ohjelmaan osallistuvien järjestöjen (mentori ja yhteyshenkilö) ja Paikka auki -työntekijöiden yhteystiedot yhteystietorekisteriin.

Tietojen ilmoittaminen on tärkeää, jotta kehittämistoimintaan liittyviä kyselyjä, kutsuja tapahtumiin sekä tietoa Paikka auki -ohjelmasta voidaan lähettää. Lisäksi tietoja käytetään yhteydenpitoa varten. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen tai toimintaan.

Noudatamme Nuorten Ystävien tietosuojalausuntoa.

Tiedot ilmoitetaan henkilökohtaisesti

Tärkeää olisi, että tiedot ilmoitetaan heti avustuspäätöksen saatuanne (yhteyshenkilöt ja mentorit) sekä työsuhteen aluksi (Paikka auki -työntekijä), jotta ajankohtaista tietoa saadaan kohdistettua oikein. Voit kuitenkin ilmoittaa tietojasi missä työsuhteen kohdassa tahansa.

Olit sitten mentori, yhteyshenkilö tai Paikka auki -työntekijä, jokaisen täytyy ilmoittaa tiedot henkilökohtaisesti. Uusi tietosuojalaki edellyttää jokaiselta henkilökohtaisen suostumuksen tietosuojaselosteen hyväksymisestä, jos tietoja tallennetaan rekisteriin. Tämän vuoksi emme myöskään pysty siirtämään tietoja vanhasta järjestelmästä uuteen.

Tiedoissa tapahtunut muutos

Jos tiedoissasi tapahtuu muutos, kirjaa järjestelmään uudet tietosi ja ilmoita meille vanhan henkilötiedon poistosta sähköpostitse paikkaauki@nuortenystavat.fi. Jos huomaat lomakkeessa virheen tai kohtaat täyttämisessä ongelman, olethan yhteydessä p. 044 746 2106.