PAIKKA AUKI -OHJELMA

Hyvät kokemukset jakoonJärjestöt mukaan jakamaan hyviä kokemuksia Paikka auki -ohjelmasta

Paikka auki -ohjelman tutkimustulokset osoittavat, että ohjelman kokemukset ovat positiivisia ja merkittäviä. Noin 90% työntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä ja peräti 2/3 kertoo merkittävistä elämänmuutoksista. Saman verran, 2/3 työntekijöistä, löytää myös jatkopolun Paikka auki -työn jälkeen. Me tiedämme nämä tutkimusten pohjalta, mutta miten tulokset näyttäytyvät arjessa?

Toivomme, että mahdollisimman moni Paikka auki -järjestöistä lähtisi mukaan kampanjaan, jossa kerrotaan omakohtaisista kokemuksista Paikka auki -ohjelmasta, suoraan kentältä, järjestöistä. Näin saamme ohjelman tulokset vakuuttavammin ja laajemmin kuuluviin itse ohjelman kokeneilta, eivätkä hyvät kokemukset jää vain paperille luettavaksi.

Tältä sivulta löydät valmiita materiaaleja ja ohjeita, jota voit käyttää vapaasti oman järjestösi viestinnässä. 

Jos sinulla ilmenee kysyttävää tai tarvitset esim. infograafeja toisessa muodossa, ota yhteyttä viestintäkoordinaattoriin Venla Tuohinoon p. 044 428 7508 tai venla.tuohino@nuortenystavat.fi.

#paikkaauki #jatkoon

Yhdessä me voimme tuoda näkyviin ohjelman hyviä kokemuksia ja vaikuttaa nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen puolesta.


Ohjelma mahdollistaa järjestöille

Myös järjestöille Paikka auki -ohjelma on ollut hyödyllinen. Tutkimusten mukaan 9/10 on tyytyväinen Paikka auki -työntekijän työskentelyyn, 96% pitää Paikka auki -työntekijän työtä merkityksellisenä ja 83% suosittelisi työntekijää vastaaviin tehtäviin.

Lisäksi ohjelma on mahdollistanut järjestöille:

 • Lisäresurssin
 • Työn, tuen ja jatkopolkujen tarjoamisen vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville
 • Viestinnän kehittämisen
 • Uusien ideoiden ja näkökulmien saamisen


Ohjelman tuloksia tarkemmin

Paikka auki -työntekijät

 • Työsuhteet toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti
 • n. 90% työntekijöistä on tyytyväisiä työssään
 • Palkattujen työelämävalmiudet, ammatillinen osaaminen ja työkokemus vahvistuvat
 • 2/3 työntekijöistä elämäntilanne paranee merkittävästi
 • Tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät työsuhteen aikana
 • Jatkotyöllistymismahdollisuudet paranevat
 • 2/3 työntekijöistä löytää jatkopolun
 • Useimmilla työntekijöistä minäpystyvyys ja työelämävalmiudet parantuvat

Järjestöt

 • Nuoret työntekijät täydentävät järjestöjen osaamista
 • Kohderyhmien työntekijät rikastavat järjestöjen työkulttuuria
 • Järjestöt ottavat käyttöön uusia toimintatapoja
 • Järjestöt ovat palkanneet enemmän osatyökykyisiä


Ps. Jos tarvitset yllä olevasta tuotokset & tulokset infograafista jonkin tietyn pallon, jota käyttää viestinnässä, ota yhteyttä Venla Tuohinoon, p. 044 428 7508 tai venla.tuohino@nuortenystavat.fi.


Esimerkkejä some-päivityksistä

Tulokset + oma kohtainen kokemus/tarina on paras tapa vaikuttaa. Tällöin sanomalle on olemassa tieteellinen ja tutkittu pohja, jota höystetään elävällä esimerkillä. Esimerkkien ja tarinoiden kautta lukijan on mahdollista käsittää tilanne paremmin, kuinka se esimerkiksi konkretisoituu oikeassa elämässä.

1. esimerkki

Paikka auki -ohjelman kautta jatkopolun löytää 2/3 työntekijöistä. (TULOS) Tämä tulos tosiaan konkretisoitu meidän järjestön kohdalla, koska järjetöassistenttina ollut Paikka auki-työntekijämme Milla, sai pysyvän työpaikan naapurijärjestöstä. (OMA KOKEMUS)

#paikkaauki #jatkoon #järjestönomahästäg

Millan videoterveiset

2. esimerkki

Vuoden alussa palkkasimme Hannun viestintäassistentiksi järjestöömme Paikka auki -avustuksella. Heti alussa halusimme ottaa tehokäyttöön Paikka auki -ohjelmaan kuuluvan mentoroinnin. Etenimme kaikessa rauhassa apuna käyttäen vastuullisuuden toimintamallia sekä jatkopolkujen suunnittelun toimintamallia. Tällä hetkellä olemme työsuhteen puolessa välissä ja tulokset voit katsoa alta ennen ja jälkeen -kuvista. (OMA TARINA) Mentorointi tosiaan on yksi Paikka auki -ohjelman hyviä puolia! (TULOS)

#paikkaauki #jatkoon #järjestönomahästäg

Kaksi kuvaa Hannusta. Ensimmäisessä kuvassa hän on mietteliäänä ja toisessa kuvassa hymyssä suin.


Hästägit

Käytä julkaisuissa #paikkaauki ja #jatkoon hästägejä sekä järjestösi omia hästägejä. Muista myös merkitä Paikka auki -ohjelma, jos julkaiset päivityksen Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä.


Paikka auki -työntekijöiden tarinoita ja jatkopoluja

Seuraavia videoita voit jakaa tai käyttää esimerkkinä, kuinka teidän järjestössänne työn räätälöinti on onnistunut, kuinka työ on ollut mielekästä, kuinka se on nostanut itsetuntoa tai ohjannut omalle urapolulle. Alempaa videoilta löytyy myös esimerkkejä, minkälaisia jatkopolkuja entiset Paikka auki -työntekijät ovat löytäneet.


Paikka auki -työntekijöiden jatkopolkuja

Miia Angeria, Paikka auki -työntekijänä Lapin muistiyhdistyksellä vuosina 2018-2019.

Jussi Tuderus, Paikka auki -työntekijänä Kansalaistoiminnankeskus Mataralla vuosina 2018-2020.

Pia Forselius, Paikka auki -työntekijänä Esteryllä vuonna 2014.