PAIKKA AUKI

Hyvä työHyvää työtä Paikka auki -ohjelmassa

Hyvää työtä tehdään työpaikoissa, joissa toimitaan vastuullisesti, luotetaan työntekijöiden osaamiseen ja haluun oppia lisää.

Paikka auki -ohjelmassa tuetaan sekä työntekijöitä että työnantajia tekemään avustusohjelman työsuhteista mahdollisimman mielekkäitä.

Tällä sivulla julkaistuissa blogikirjoituksissa kerromme lisää siitä, miten hyvä työ ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa.

Mitä on hyvä työ?

Miksi vaikeasta asemasta tulevan henkilön palkkaaminen kannattaa?

Vastuullinen työnantaja lyhyesti

Miksi kannattaa palkata osatyökykyinen?

Millainen on vastuullinen työnantaja?

Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuu Paikka auki -ohjelmassa?


Vastuullinen työnantaja -toimintamalli

Vastuullinen työnantaja toimintamallin tarkoitus on havainnollistaa työnantajille, kuinka toimia erityisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja osatyökykyisten kanssa heidän työskennellessä Paikka auki -työntekijänä sosiaali- ja terveysjärjestössä vuoden ajan. Toimintamalli on yleisluonteinen ja sen periaatteet pätee myös yleisemmin työelämässä.

Hans Mäntylä kirjoittaa aiheesta Hyvän työn -blogisarjassa osassa 2 ja toimintamalli löytyy myös Innokylästä.

Paikka auki -työnantajan vastuullisuuden lähtökohdat
Paikka auki -työnantajan vastuullisuuden lähtökohdat


Hyvä työ -blogisarja

Paikka auki -ohjelman tutkija Hans Mäntylä (osat 1,2 ja 4) ja monimuotoisuusjohtamisen kouluttaja ja konsultti Jonna Louvrier (osa 3) kirjoittivat Paikka auki -ohjelmalle blogisarjan hyvästä työstä kolmen eri teeman ympäriltä; hyvä työ, työnantajien vastuullisuus ja erilaisuus.

Ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä hyvä työ on sekä miten sen voi tunnistaa ja tavoittaa? Toisessa osassa keskitytään enemmän siihen, miten järjestötyönantaja voi kantaa oman vastuunsa hyvän työn toteuttamisessa. Kolmannessa osassa puhutaan erilaisuudesta, joka voi työssä yhteisesti jaettuna kokemuksena muuntua voimavaraksi. Viimeisessä osassa suunnistetaan erilaisuuden sietämisestä kohti moninaisuuden arvostamista Paikka auki -ohjelmassa.