PAIKKA AUKI

Hyvä työ


Hyvää työtä Paikka auki -ohjelmassa

Hyvää työtä tehdään työpaikossa, joissa toimitaan vastuullisesti, luotetaan työntekijöiden osaamiseen ja haluun oppia lisää.

Paikka auki -ohjelmassa tuetaan sekä työntekijöitä että työnantajia tekemään avustusohjelman työsuhteista mahdollisimman mielekkäitä.

Tällä sivulla julkaistuissa blogikirjoituksissa kerromme lisää siitä, miten hyvä työ ja vastuullisuus liittyvät toisiinsa.

Mitä on hyvä työ?

Miksi vaikeasta asemasta tulevan henkilön palkkaaminen kannattaa?

Vastuullinen työnantaja lyhyesti

Miksi kannattaa palkata osatyökykyinen?

Millainen on vastuullinen työnantaja?

Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuu Paikka auki -ohjelmassa?


Hyvä työ -blogisarja

Paikka auki -ohjelman tutkija Hans Mäntylä (osat 1,2 ja 4) ja monimuotoisuusjohtamisen kouluttaja ja konsultti Jonna Louvrier (osa 3) kirjoittivat Paikka auki -ohjelmalle bogisarjan hyvästä työstä kolmen eri teeman ympäriltä; hyvä työ, työnantajien vastuullisuus ja erilaisuus.

Ensimmäisessä osassa pohditaan, mitä hyvä työ on sekä miten sen voi tunnistaa ja tavoittaa? Toisessa osassa keskitytään enemmän siihen, miten järjestötyönantaja voi kantaa oman vastuunsa hyvän työn toteuttamisessa. Kolmannessa osassa puhutaan erilaisuudesta, joka voi työssä yhteisesti jaettuna kokemuksena muuntua myös voimavaraksi. Viimeisessä osassa suunnistetaan erilaisuuden sietämisestä kohti moninaisuuden arvostamista Paikka auki -ohjelmassa.