AVUSTUSOHJELMAN KAUTTA

Paikka auki -työntekijäksi



Oletko alle 30-vuotias tai osatyökykyinen? Oletko ajatellut työskenteleväsi järjestössä kuukausipalkalla? Nyt on sinun vuorosi!

Lähde tutustumaan järjestöjen kiinnostavaan maailmaan. Paikka auki -ohjelman työpaikoissa saat tarvittaessa koordinaatiotiimin tuen koko työsuhteesi ajaksi.


Työpaikat

Paikka auki -avustuksen saaneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt hakevat työntekijät avoimella työpaikkailmoituksella (esim. Te-toimisto.fi) tai omista verkostoistaan. 

Nämä järjestöt ovat saaneet avustuksen vuodelle 2021. Järjestöt voivat aloittaa rekrytoinnin milloin vain kuluvan vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on avoinna vuosittain noin 200 työpaikkaa nuorille ja osatyökykyisille.

Avoimia paikkoja jaetaan mahdollisuuksien mukaan Paikka auki -somekanaviin (Facebook, Twitter, Instagram) järjestön laittaessa paikan avoimeen hakuun.

Paikka auki -ohjelma ei itse rekrytoi eikä palkkaa työntekijöitä. Järjestöt rekrytoivat työntekijänsä aina itse.

Työntekijän valinnan jälkeen kirjoitetaan järjestön ja työntekijän välinen työsopimus. Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.


Nuoren palkkaamista koskevat kriteerit

  • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30-vuotias.
  • Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija.
  • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
  • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä nuorissa.

Osatyökykyisen palkkaamista koskevat kriteerit

  • Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä.
  • Osatyökykyistä eivät koske ikä- eikä työllisyys-/opiskelutilannerajaukset.


Osatyökykyisyyden määritelmä

"Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä."

- Osatyökykyiselle tie työelämään -kärkihanke