AVUSTUSOHJELMAN KAUTTA

Paikka auki -työntekijäksi


Oletko alle 30-vuotias tai osatyökykyinen? Oletko ajatellut työskenteleväsi järjestössä kuukausipalkalla? Nyt on sinun vuorosi!

Lähde tutustumaan järjestöjen kiinnostavaan maailmaan. Paikka auki -ohjelman kautta järjestetyissä työpaikoissa saat tarvittaessa koordinaatiotiimin tuen koko työsuhteesi ajaksi.


Työpaikat

Paikka auki -avustuksen saaneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt hakevat työntekijät avoimella työpaikkailmoituksella (esim. Te-toimisto.fi) tai omista verkostoistaan. 

Työntekijän valinnan jälkeen kirjoitetaan järjestön ja työntekijän välinen työsopimus. Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on avoinna vuosittain noin 200 työpaikkaa nuorille ja osatyökykyisille.

Nämä järjestöt ovat saaneet avustuksen vuodelle 2019.

Avoimia paikkoja voit seurata mm. Paikka auki -somekanavista: Facebook, Twitter, Instagram.


Nuoren palkkaamista koskevat kriteerit

  • Työllistettävän nuoren tulee työsuhteen alkaessa olla alle 30- vuotias.
  • Palkattavan nuoren tulee olla työelämän ulkopuolella eikä hän voi olla päätoiminen opiskelija.
  • Nuorella voi olla vain vähän tai ei vielä lainkaan työkokemusta.
  • Ohjelman painotus on vaikeasti työllistyvissä nuorissa.

Osatyökykyisen palkkaamista koskevat kriteerit

  • Osatyökykyisyyden lisäksi ei vaadita muita kriteerejä.
  • Osatyökykyistä eivät koske ikä- eikä työllisyys-/opiskelutilannerajaukset.

Osatyökykyisyyden määritelmä

"Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään. Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Osatyökykyisyyttä on monenlaista - osatyökykyisiä voivat olla esimerkiksi vammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, elämänkriisin kokeneet. Osatyökykyisiä voivat olla myös pitkäaikaistyöttömät, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden takia. Työkyky voi vaihdella elämän eri vaiheissa. Osatyökykyisyys voi olla myös tilapäistä."

- Osatyökykyiselle tie työelämään -kärkihanke