STEA

AvustuskelpoisuusSTEAn avustuskelpoisuus

STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta. Ennen kuin avustusta voi hakea uuden hakijaorganisaation tulee ilmoittaa järjestön tiedot verkkoasiointiin.

Ohje uuden organisaation tietojen ilmoittamiseen:

  • Jos hakija ei ole aiemmin hakenut STEA-avustusta (tai ennen vuotta 2017 raha-automaattiavustusta), saa STEAn verkkoasioinnin käyttöön ilmoittamalla järjestön tiedot asiointiin https://asiointi.stea.fi/
  • Ilmoitukseen tulee liittää Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriote/säätiörekisteriote tai kaupparekisteriote sekä organisaation säännöt/yhtiöjärjestys.
  • Ilmoituksen voi tehdä vain organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Ilmoitus tehdään henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.
  • Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen avustuksen hakuajan päättymistä.
  • Ilmoitus hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään sähköpostitse.