PAIKKA AUKI

Avustuksen hakeminenPaikka auki -ohjelmaan hakeminen

 • Järjestöt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat hakea avustusta työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin.
  Katso täältä ohjeet kelpoisuuden hakemiseen.
 • Avustus on tarkoitettu vaikeasti työllistyvän työttömän, alle 30-vuotiaan nuoren tai osatyökykyisen (ilman ikärajausta) henkilön palkkaamiseen. 
 • Avustusta haetaan kerrallaan yhden henkilötyövuoden ajaksi. Poikkeuksena oppisopimuskoulutukseen haettava avustus, jota haetaan koko arvioidun oppisopimuskoulutuksen keston ajaksi.
 • Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa Paikka auki -avustushakemuksella.
 • Palkattu henkilö ei voi olla yhdistyksen/järjestön ainoa työntekijä.
 • Järjestöllä tulee olla kokemusta työnantajana toimimisesta.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.
 • Ohjelmassa on suositeltavaa hakea yhtä avustusta / järjestö.

Avustuksen määrä

 • Avustusta voidaan myöntää enintään 50 000 euroa palkattavaa henkilöä kohden / vuosi.
 • Myönnetystä avustusmäärästä voidaan käyttää enintään 30 % työntekijän ohjaamisesta ja palkkaamisesta aiheutuviin kuluihin kaikissa Paikka auki -avustuksissa, myös niissä, joihin yhdistyy oppisopimiskoulutus. Näitä kuluja voivat olla työntekijän ohjaamiseen tai mentorointiin liittyvät kulut, työvälineet ja matkakulut. Työntekijän ohjaamiseen, esimerkiksi osatyökykyisyyden vuoksi, tarvittavat resurssit tulee perustella hakemuksessa.
 • Työtilan vuokrakuluja voi sisällyttää avustukseen, mikäli niiden voidaan suoraan osoittaa aiheutuneen työntekijän palkkaamisesta.
 • Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.
 • Palkkarahat myönnetään täysimääräisenä. Varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta, kuten muissakin avustuskohteissa.

Paikka auki -työsuhde

 • Työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen.
 • Työsuhde voi alkaa heti avustuspäätöksen jälkeen tai myöhemmin saman vuoden aikana. Avustus tulee käyttää sen myöntö- ja sitä seuraavan vuoden aikana.
 • Työsuhteeseen on mahdollista liittää oppisopimuskoulutus. Tällöin avustusta haetaan koko oppisopimuskauden keston ajaksi.
 • Työllistävä järjestö vastaa lakisääteisistä työnantajavelvoitteista sekä palkattavien henkilöiden perehdytyksestä ja ohjauksesta.
 • Lisätietoja saat Paikka auki -koordinaatiotiimiltä, voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla: paikkaauki@nuortenystavat.fi 


Hakuajat vuonna 2022

 • Vuodelle 2023 avustusta haetaan 19.4.–31.5.2022 STEAn verkkoasioinnissa. Hakuaika päättyy 31.5. klo 16.15.
 • He, joille on myönnetty oppisopimuskoulutuksen sisältävä avustus alkaen vuodesta 2020 tai 2021, hakevat jatkoavustusta STEAn verkkoasioinnista syyskuun 2022 loppuun mennessä.
 • Hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä STEAn erityisasiantuntija Sini Seemeriin, sini.seemer@gov.fi, tai koordinaatiotiimiin:

  • Anu Lappalainen / Oulu, anu.lappalainen@nuortenystavat.fi, 044 746 2106
  • Ira Mattila / Helsinki, ira.mattila@nuortenystavat.fi, 044 744 3567

Verkkotreffit: Paikka auki -avustuksen haku vuodelle 2023. Tallenne ja diat keskiviikkona 20.4.2022 klo 9–10.30 pidetystä tilaisuudesta.