PAIKKA AUKI

Avustuksen hakeminenPaikka auki -ohjelmaan hakeminen

 • Järjestöt, jotka täyttävät STEAn avustuskelpoisuuden, voivat hakea avustusta työntekijän palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin.
  Katso täältä ohjeet kelpoisuuden hakemiseen.
 • Avustusta haetaan kerrallaan 12 kuukauden ajaksi / henkilö (1 henkilötyövuosi). Poikkeuksena oppisopimuskoulutukseen haettava avustus, jota haetaan koko arvioidun oppisopimuskoulutuksen keston ajaksi.
 • Avustusta haetaan STEAn verkkoasioinnissa Paikka auki -avustushakemuksella.
 • Palkattu henkilö ei voi olla yhdistyksen/järjestön ainoa työntekijä.
 • Järjestöllä tulee olla kokemusta työnantajana toimimisesta.
 • Ohjelmaan tulee palkata henkilöitä, jotka eivät ole työllistyneet aiemmin Paikka auki -avustusohjelman kautta.
 • Paikka auki -avustus ei voi olla järjestön ainoa STEA-avustus.
 • Ohjelmassa on suositeltavaa hakea yhtä avustusta / järjestö.

Avustuksen määrä

 • Avustusta voidaan myöntää enintään 50 000 euroa palkattavaa henkilöä kohden / vuosi.
 • Avustukseen voi sisällyttää työntekijän palkkakustannusten lisäksi myös muita työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kuluja. Näitä voivat olla esimerkiksi matkakulut, laitehankinnat ja koulutuskulut sekä työntekijän mentoroinnista/ohjaamisesta aiheutuvat kulut.
 • Niissä Paikka auki -kohteissa, joissa on mukana ohjaaja (mentori), voivat mentoroinnista ja nuoren/osatyökykyisen palkkauksesta aiheutuvat muut välittömät kulut olla yhteensä max. 30 % myönnetystä avustuksesta siten, että muiden kuin mentoroinnista aiheutuvien kulujen osuus voi olla korkeintaan 10 % myönnetystä avustuksesta.
 • Työtilan vuokrakuluja voi sisällyttää avustukseen, mikäli niiden voidaan suoraan osoittaa aiheutuneen työntekijän palkkaamisesta.
 • Palkka määräytyy järjestössä käytettävän työehtosopimuksen mukaan.
 • Palkkarahat myönnetään täysimääräisenä. Varakkailta järjestöiltä edellytetään omarahoitusosuutta, kuten muissakin avustuskohteissa.

Paikka auki -työsuhde

 • Työsuhde voi olla koko- tai osa-aikainen.
 • Työsuhde voi alkaa heti avustuspäätöksen jälkeen tai myöhemmin saman vuoden aikana. Avustus tulee käyttää sen myöntö- ja sitä seuraavan vuoden aikana.
 • Työsuhteeseen on mahdollista liittää oppisopimuskoulutus. Tällöin avustusta haetaan koko oppisopimuskauden keston ajaksi.
 • Mikäli palkattava henkilö suorittaa oppisopimuskoulutusta, ei työntekijän ohjaukseen/mentorointiin  myönnetä avustusta. Tällöin myönnetystä avustusmäärästä 10 % on mahdollista käyttää työvälineisiin ja matkakuluihin.
 • Työllistävä järjestö vastaa lakisääteisistä työnantajavelvoitteista sekä palkattavien henkilöiden perehdytyksestä ja ohjauksesta.
 • Lisätietoja saat Paikka auki -koordinaatiotiimiltä, voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostilla: paikkaauki@nuortenystavat.fi 


Hakuajat vuonna 2021

 • Vuodelle 2022 avustusta haetaan 12.4.–31.5.2021 STEAn verkkoasioinnissa. Hakuaika päättyy 31.5. klo 16.15.
 • Jatkoavustusta haetaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Jatkoavustusta haetaan ainoastaan silloin, kun palkattavan henkilön työsuhteeseen liittyy oppisopimuskoulutus ja avustuskohteelle on tehty ohjeellinen avustussuunnitelma oppisopimuskauden ajaksi.
 • Hakuun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä STEAn erityisasiantuntija Sini Seemeriin, sini.seemer@stm.fi, tai koordinaatiotiimiin:

  • Anu Lappalainen / Oulu, anu.lappalainen@nuortenystavat.fi, 044 746 2106
  • Ira Mattila / Helsinki, ira.mattila@nuortenystavat.fi, 044 744 3567
  • Marjo Riitta Tervonen / Oulu, marjoriitta.tervonen@nuortenystavat.fi, 040 700 5163

Ohjevideo avustuksen hakemisesta vuodelle 2022