PAIKKA AUKI

Osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma
2018-2021


2/3 työntekijöistä työllistyy tai lähtee opiskelemaan

Paikka auki -avustusohjelman tarkoituksena on edistää vaikeassa työmarkkinasemassa olevien henkilöiden työllistymistä luomalla heille uusia työpaikkoja sote-järjestöihin. 2/3 työntekijöistä löytää jatkopolun Paikka auki -työsuhteen jälkeen.

91% työntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä

Työpaikan luomiseen järjestölle jaetaan 100% rahoitus. Avustus kattaa kaikki palkkakulut vuoden määräaikaisesta työsuhteesta ja se myönnetään palkkakulujen lisäksi mentorointiin ja työvälineisiin. Työtehtävät räätälöidään palkatun henkilön mukaan.

2/3 kertoo myönteisistä elämänmuutoksista

Ohjelman kautta hakuun tulleet työpaikat ovat tarkoitettu osatyökykyisille sekä työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille. 2/3 heistä kertoo kokeneensa myönteisiä elämänmuutoksia työsuhteen aikana.                     

PYSY AJAN TASALLA

Tilaa Paikka auki -uutiskirje

Estä HTML-muotoiset uutiskirjeet

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyn tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietojeni käsittelyn.

PAIKKA AUKI

Ajankohtaista

Paikka auki -koordinaatiotiimi toteutti 10kpl Paikka auki -työnantajien haastatteluita kesän 2020 aikana. Haastatteluiden tarkoituksena oli kuulla kokeneiden, useampia vuosia Paikka auki -avustusohjelmassa mukana olleiden työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä ohjelman toimivuudesta ja mahdollisesta jatkokehittämisestä. Haastatteluiden tulokset...

Mikä ihmeen Paikka auki?

Paikka auki on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avustusohjelma, josta jaetaan avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille nuorten ja osatyökykyisten työllistämiseen. Ohjelma on käynnissä vuoden 2021 loppuun saakka. Järjestöt voivat hakea työntekijän palkkaamiseen avustusta, joka kattaa työntekijän kulut 100%. Avustuksia hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja ohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät ry. Ohjelman kautta hakuun tulevat työpaikat on tarkoitettu osatyökykyisille (ilman ikärajausta) sekä työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille nuorille. Paikka auki -avustusohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle vaikeasti työllistyvälle henkilölle vuoden työsuhde sosiaali- ja terveysalan järjestössä ja täten edistää heidän työelämävalmiuksiaan sekä jatkopolkumahdollisuuksiaan.

LUKUJA

Paikka auki 2020

222

JÄRJESTÖÄ

Rahoitusta hakeneista sosiaali- ja terveysalan järjestöistä 222 sai myönteisen avustuspäätöksen.

234

TYÖPAIKKAA

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat 234 työpaikkaa nuorille ja osatyökykyisille.

51

OPPISOPIMUSTA

Työpaikoista 21 on uusia oppisopimuskouluspaikkoja. Edelliseltä vuodelta jatkoi 30 oppisopimuslaista.

PAIKKA AUKI

Tarinat

Osatyökykyisten ja nuorten työllistämisen Paikka auki -avustusohjelma on mahdollistanut eri tavoin tukea tarvitsevien henkilöiden työskentelyn yleishyödyllisissä tehtävissä sosiaali- ja terveysalan järjestöissä. Työsuhteet ovat pääsääntöisesti olleet vuoden mittaisia, mutta myös oppisopimus on ollut mahdollinen. Ohjelma on osoittanut...

Uusimpaan, toukokuussa 2020 tehtyyn Paikka auki -ohjelman työntekijäkyselyyn saimme 113 vastausta avoimeen kysymykseen työhön liittyvistä onnistumisen ja/tai epäonnistumisen kokemuksista. Vastauksissa esitetään hyvin monipuolinen ja puhutteleva onnistumisten kokemusten kirjo:

Nuoruus on erityisen kriittinen vaihe työuralla. Se, miten työelämän alkutaipaleella nuori onnistuu sijoittumaan työelämään, vaikuttaa pitkälle työuraan. Taloustilanteen huonontuessa juuri nuorten asema työmarkkinoilla heikentyy eniten. Nuorten pääsy työmarkkinoille vaikeutui vuoden 2008 finanssikriisin myötä, mikä näkyy myös nuorten heikentyneenä...